LỊCH HỌC - THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC KHIÊU VŨ DANCE PASSION

Thông tin mới nhất được cập nhật từ trung tâm dạy khiêu vũ Dance Passion. Thông tin về các khóa học như: lớp khai giảng, lịch học, thời gian học, học phí phải đóng trong từng khóa học.

  1. LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2018

    LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2018

    Thông tin mới nhất được cập nhật từ trung tâm khiêu vũ Dance Passion. Thông tin về các khóa học như: lớp khai giảng, lịch học, thời gian học, học phí phải đóng trong từng khóa học.
  2. LỊCH KHAI GIẢNG

    LỊCH KHAI GIẢNG

    Thông tin mới nhất được cập nhật từ trung tâm dạy khiêu vũ Dance Passion. Thông tin về các khóa học như: lớp khai giảng, lịch học, thời gian học, học phí phải đóng trong từng khóa học.