LỊCH HỌC - THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC KHIÊU VŨ DANCE PASSION

Thông tin mới nhất được cập nhật từ trung tâm dạy khiêu vũ Dance Passion. Thông tin về các khóa học như: lớp khai giảng, lịch học, thời gian học, học phí phải đóng trong từng khóa học.