DẠY THEO YÊU CẦU

Dạy khiêu vũ theo yêu cầu nhằm bổ trợ thêm những kỹ thuật riêng theo yêu cầu và mong muốn của từng học viên. Đào tạo học viên mọi lứa tuổi, mọi trình độ, mọi nhu cầu từ chưa biết khiêu vũ đến tập lâu năm đến thi đấu, biểu diễn và giảng dạy,