NGHỆ THUẬT KHIÊU VŨ GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

Học khiêu vũ giao tiếp (Social dance) là 1 loại hình văn hóa để vui chơi và giải trí, không chú trọng nhiều đến kĩ thuật. Giáo trình Riêng cho Bạn - Học khi nào Biết mới Thôi - Kèm sát Từng Học Viên một