CÁC LỚP BỔ TRỢ KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN

Lớp BỔ TRỢ KỸ THUẬT với hình thức dạy kèm riêng đáp ứng mọi mặt về khiêu vũ tại Dance Passion: MỌI NHU CẦU, MỌI TRÌNH ĐỘ, MỌI LỨA TUỔI.

Đang cập nhật!