DANCE PASSION DẠY MÚA - KHIÊU VŨ VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 10 NĂM KINH NGHIỆM

Dance Passion với nhiều bộ môn khiêu vũ và múa Dancesport, Ballroom Dance, Latin Dance, Ballet, Hip hop, Michael Jackson. Giáo viên và huấn luyện viên đều bề dày thành tích và bằng cấp quốc tế, trong đó có bằng tốt nghiệp trường múa tp HCM loại giỏi và xuất sắc

  • Đang cập nhật!