CÁC BỘ MÔN

Các bộ môn học múa - khiêu vũ tại Dance Passion đem lại sức khỏe, sự tự tin, năng động và quan trọng hơn cả là mang tới một cái nhìn mới mẻ về bộ môn nghệ thuật này.